Följande elva konstnärer ingår i gruppen Åkerbokonstnärerna:

Lars Arvidsson

Silvija Boijsen-Sinka

Maria Drott

Martin Enander

Jürgen Ewel

Eva Forsberg

Elisabet Hall

Annika Huett

Eva Lissinger

Caroline Möller

Lennart Sjögren

Utställningar utomlands: Lettland, Tyskland, Finland, Holland, Danmark, Island

Åkerbokonstnärerna fick 2018 Borgholm kommuns kulturpris och Landstingets kulturstipendium.

Samlingsutställning inför årets Öppen-ateljé med samtliga medlemmar finns i Sjögrens lada, Hagets väg 33, Byxelkrok; öppet 26-29 maj 2022, 11-17.