Följande tolv konstnärer ingår i gruppen Åkerbokonstnärerna

Lars Arvidsson

Silvija Boijsen-Sinka

Maria Drott


Martin Enander

Jürgen Ewel

Eva Forsberg

Elisabet Hall

Annika Huett

David Christersson

Eva Lissinger

Caroline Möller

Lennart Sjögren

Utställningar utomlands: Lettland, Tyskland, Finland, Holland, Danmark, Island

Åkerbokonstnärerna fick 2018 Borgholm kommuns kulturpris och Landstingets kulturstipendium.