Konstnatt 2022

Skördefest med konstutställning på Ålkistan, Horns kustväg 330

29 sept. tom 2 okt. 12.00-17.00

Jürgen Ewel visar nya oljemålningar på Ålkistan.

Konstnatt fredag den 30 sept., 17.00-sent.

21.00 Jürgen berättar.

Boken ”glimtar från konstlivet” kan köpas här på Ålkistan.

 

 

Vägbeskrivning:

2 km söder om Byrum-Sandvik (raukarna), 4 km norr om Alvedsjöbodar

Följ de gula Öppen-ateljé-skyltarna från Alvedsjöbodar och Byrum-Sandvik.

Mobil: 0733-931616

Välkomna!

Konstnatt Skördefest