Konstnatt 2017

 

Skördefest med konstutställning på Ålkistan, Horns kustväg 330

28-30 sept, 12.00-18.00

Konstnatt fredag den 29 sept, 12.00-sent

Jürgen Ewel visar olja och skulptur på Ålkistan, 2 km söder om Byrum-Sandvik (raukarna), 4 km norr om Alvedsjöbodar.

Kl. 22.00 berättar Jürgen om sin konst och läser ev. egna dikter.

Det finns en värmande brasa i Stenhuset med lätt förtäring.

Boken om Åkerbokonstnärerna kan köpas hos gruppens konstnärer.

Vägbeskrivning:

2 km söder om Byrum-Sandvik (raukarna), 4 km norr om Alvedsjöbodar

Följ de gula Öppen-ateljé-skyltarna från Alvedsjöbodar och Byrum-Sandvik.

Mobil: 0733-931616

Välkomna!

 

 

Konstnatt Skördefest
Konstnatt Skördefest