Konstnatt 2018

 

Skördefest med konstutställning på Ålkistan, Horns kustväg 330

27-30 sept, 12.00-18.00

Jürgen Ewel visar nya oljemålningar på Ålkistan.

Konstnatt lördag den 29 sept., 12.00-sent

Kl. 22.00 Jürgen berättar.

Efteråt auktioneras två konstverk ut till förmån för läkare utan gränser.

Silvija Boijsen-Sinka, olja

Martin Enander, akvarell

Det finns en värmande brasa och lätt förtäring i Stenhuset.

Boken om Åkerbokonstnärerna kan köpas hos gruppens konstnärer.

Vägbeskrivning:

2 km söder om Byrum-Sandvik (raukarna), 4 km norr om Alvedsjöbodar

Följ de gula Öppen-ateljé-skyltarna från Alvedsjöbodar och Byrum-Sandvik.

Mobil: 0733-931616

Välkomna!

 

 

Konstnatt Skördefest
Konstnatt Skördefest