Åkerbokonstnärerna

Åkerbokonstnärerna fick i år Borgholm kommuns kulturpris.

Vi firar 50 år i år med en utställning på Himmelsberga Museum Öland. Öppet 23/5 – 31/8. Vernissage 23/5 kl. 12-14. Välkomna!

Konstauktion på Himmelsberga den 26/8 där gruppen auktionerar bort konst till förmån för Läkare utan gränser.

Jag är medlem i Åkerbokonstnärerna på Öland sedan 1992. Gruppen arrangerar varje år under fyra dagar en Öppen ateljéutställning på norra Öland, vilket är mycket uppskattad.

Besök Åkerbokonstnärernas webbsida för mer information, www.akerbokonstnarerna.se