Åkerbokonstnärerna

Åkerbokonstnärerna fick 2018 Borgholm kommuns kulturpris och Landstingets stipendium.

Följande konstnärer deltar i årets skördefest:

Jürgen Ewel

Elisabet Hall

Caroline Möller

Martin Enander

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är medlem i Åkerbokonstnärerna på Öland sedan 1992. Gruppen arrangerar varje år under fyra dagar en Öppen ateljéutställning på norra Öland, vilket är mycket uppskattad.

Besök Åkerbokonstnärernas webbsida för mer information, www.akerbokonstnarerna.se