Åkerbokonstnärerna

Åkerbokonstnärerna fick 2018 Borgholm kommuns kulturpris och Landstingets stipendium.

Öppen ateljé har vi i år 4 – 7 juli hos respektive konstnär. Välkomna!

Samlingsutställning för 2019 kan besökas på Konststallet i Mellböda  4 – 7 juli .

Jag är medlem i Åkerbokonstnärerna på Öland sedan 1992. Gruppen arrangerar varje år under fyra dagar en Öppen ateljéutställning på norra Öland, vilket är mycket uppskattad.

Besök Åkerbokonstnärernas webbsida för mer information, www.akerbokonstnarerna.se